FEL Laboráty (nejen) z Fyziky

Tato stránka je určena všem pomatencům, kteří se rozhodli studovat ČVUT FEL v Praze a chtěli by si studium trochu ulehčit. Naleznete zde vypracované laboratorní úlohy z předmětů FYZIKA1 a FYZIKA2. Všechny tyto laboráty byly s větším, či menším úspěchem odevzdány. To ale neznamená, že by prošly každý den a hlavně u každýho týpka, co to tam opravuje. Úspěšné odevzdání totiž určuje několik faktorů.

A to hlavně:
a) Osobnost toho týpka (asi 40% úspěchu)
b) Jak se týpek vyspal (asi 30%)
c) Jak se týpek najedl (asi 25%)
d) Kvalita vámi odvedené práce (asi 5%)

Tak dost keců, tady jsou ty laboráty:

FYZIKA 1
Měření objemu tuhých těles přímou metodou
Stanovení elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty
Stanovení teplotního součinitele odporu kovů
Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole
Studium elektrostatického pole na modelech

FYZIKA 2
Stanovení Boltzmannovy konstanty pomocí voltampérové charakteristiky PN přechodu
Spřažená kyvadla
Franckův-Hertzův pokus a stanovení excitační energie atomu rtuti
Studium ohybu světla - Fraunhoferův a Fresnelův ohyb

A ještě jedna nezbytnost: Razítko

Další předměty (Obor: Kybernetika a měření)
ZPG - Základy počítačové grafiky (semestrální práce - OpenGL Simulátor člunu)
ZSO - Zpracování signálů a obrazů (domácí úlohy)

Android, iOS (iPhone/iPad/iPod) Mobile Security
Web-based Text Encryption App
Utility Online


Děkovné maily můžete směrovat na:
Sprosté a výhružné maily posílejte kamkoli jinam.